Priėmimas

 

Informacija apie priėmimo į progimnazijos „MAGIS“ 5-ąją kl. tvarką, reikalingus dokumentus ir įmokas pateikiama žemiau.

Atsižvelgiant į pirmenybinio priėmimo rezultatus, 2022 m. priėmimas į 5 kl. nevyks. 

Priėmimas į aukštesnes nei penktąją klases yra galimas, tačiau greičiausiai pareikalaus papildomų vaiko pastangų dėl ugdymo plano ir turinio skirtumų.

Kriterijai

Mokytis progimnazijos „MAGIS“ 5-oje klasėje priimame iki 16 vaikų – skaičius priklauso nuo stojančiųjų pasiekimų (pasirengimo mokytis progimnazijoje) ir šeimų motyvacijos bei vertybių.

Pasiekimai vertinami formaliu matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo gebėjimų testu. Nuo testo gali būti atleidžiami pradinės mokyklos „ŽINIUKAS“ mokiniai, programos „Gabių vaikų akademija“ dalyviai ir kt. kandidatai progimnazijos „MAGIS“ administracijos sprendimu.

Nors motyvacija ir vertybės yra sunkiai nustatomi ar tuo labiau vertinami dalykai, visų aukštus pasiekimų testo rezultatus gavusių kandidatų šeimas kviesime į pokalbį, kurio tikslas aptarti abipusius siekius ir lūkesčius.

Kalendorius

Priėmimo kalendorius 2022-2023 m.m. (datos gali būti keičiamos atsižvelgiant į mokyklų veiklos apribojimo trukmę:

 • registracija – iki gegužės 17 d. (žr. Dokumentai);
 • pasiekimų testas – gegužės 20 d. 10:30 val. (trukmė 2,5 val.);
 • pokalbiai su aukštus pasiekimų testo rezultatus gavusių kandidatų šeimomis – gegužės 25-31 d. (laiką pranešime kartu su testo rezultatais);
 • informavimas apie priėmimą – iki birželio 3 d.;
 • sutarčių sudarymas – iki birželio 10 d.

Dėl vėlesnio priėmimo galimybės prašom teirautis telefonu.

Įmokos

Besimokantys progimnazijoje „MAGIS“ prisideda prie mokyklos veiklos finansavimo – nuo 2022-2023 m.m. vienerių metų įmoka už mokymąsi sudaro 4500 €  ir mokama po 450 €/mėn. rugsėjo-birželio mėn.

Pradedant mokytis progimnazijoje mokamas vienkartinis registracijos mokestis – 500 €. Aktyviems pradinės mokyklos „ŽINIUKAS“ bendruomenės nariams ir kitiems kandidatams gali būti taikoma registracijos mokesčio nuolaida progimnazijos „MAGIS“ administracijos sprendimu.

Visų dalykų vadovėlius, užduočių rinkinius, pratybas, dalį individualių mokymosi priemonių visiems mokiniams parūpina mokykla. Papildoma įmoka netaikoma.

Dokumentai

Registruojantis priėmimui į progimnaziją „MAGIS“ prašome užpildyti Paraišką-anketą ir  atsiųsti el. paštu info@magis.lt (pasirašyti, skenuoti dokumentai), paštu ar pristatyti į biurą.

Sudarant mokymo paslaugų sutartį pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas priimti mokytis – anketa (originalas),
 • vaiko gimimo liudijimo kopija,
 • sutartį sudarančio asmens dokumento kopija,
 • pradinio ugdymo baigimo pažymėjimas,
 • charakteristika ir ugdymosi pasiekimų aprašas iš paskutinės vaiko lankytos mokyklos (pateikianti mokykla siunčia paštu; t.b. patvirtinta mokytojos ir mokyklos vadovo parašais bei mokyklos antspaudu),
 • vaiko nuotrauka (.jpg ar .png failas, atitinkantis Reikalavimus dokumentų nuotraukoms),
 • mokinio sveikatos patikrinimo pažyma (forma 027; pateikiama iki rugsėjo 1 d.).